Naše rodinná firma se specializuje na opravy, renovace a servis klávesových hudebních nástrojů.

Zaměření se ubírá několika směry:

První činností naší dílny jsou opravy a renovace klavírů, pianin a čembal. U těchto hudebních nástrojů zajišťujeme kompletní servis, který tyto nástroje vyžadují a je pro životnost a funkčnost nástoje nezbytný. Opravy většího rozsahu provádíme v prostorách naší dílny. Ladění nástroje a drobné opravy pak přímo u zákazníka.

Druhou stěžejní činností naší dílny jsou opravy a renovace akordeonů, heligonek a všech možných typů harmonik a harmonií. U těchto nástrojů opět zajištujeme kompletní servis, potřebný pro dlouhou životnost a funkčnost nástroje.

Kromě oprav, výše uvedených hudebních nástrojů Vám zhotovíme odborný odhad ceny Vašeho nástroje, zprostředkujeme prodej nebo koupi nástroje a nebo odborně dopravíme Váš nástroj na místo Vámi určené.