Několik důležitých informací a užitečných rad pro nákup piana.
 
 

Esteticky má piano jen vyhovovat vkusu zákazníka a ačkoliv skříň nemá žádný vliv na úhoz či zvuk, odhaluje péči, s níž bylo piano vyráběno. Při výběru nástroje si vždy prohlédněte kvalitu povrchové úpravy (zvlášť na skrytých částech) a podstatné součásti konstrukce. Taková prohlídka prozradí mnoho informací o úrovni řemeslného zpracování.

Pianino či klavír
Ačkoliv v mnoha případech přispěje k rozhodování mezi pianinem a klavírem především prostor a cena, každý z nástrojů nabízí pianystovi jiné individuální podmínky. Klavír má vynikající mechaniku a jeho horizontální plocha vyhovuje doprovodům a koncertům, ale pro řadu zákazníků má pianino mnohé výhody.

Výhody pianina:

 • Pianina jsou obvykle levnější
 • Pianino zabere menší množství plochy. Průměrné pianino zabere prostor asi 150 x 60 cm, zatímco středně velký klavír 150 x 180 cm.
 • U většiny pianin je umožněný tlumící efekt, většinou přes střední pedál.
 • Vyšší modely pianin (přes 120 cm) mají delší basové struny a větší plochu ozvučné desky než většina klavírů menších než 160 cm. Pianino má silné a bohatší basové tóny.


Výhody klavíru:

 • Klavírová mechanika umožňuje díky své konstrukci kvalitnější techniku hry (repetice, dynamika apod.)
 • Klavíry nad 160 cm mají delší struny a větší plochu ozvučné desky, takže mají silnější a bohatší tón než většina pianin.
 • Krom toho, že pro spoustu lidí je atraktivním kusem nábytku, nezakrývá horizontální deska klavíru pianistovi výhled, což je zvlášť důležité při doprovázení.
 • U klavírů je standartním vybavením una-corda efekt, což umožňuje jedinečné změny tónů.Řada zákazníků zvolí pianino ptoto, že je nenáročné na prostor. Větší menzura a vynikající mechanika klavíru však ospravedlňují větší investice.

Umístění, velikost a vhodnost
Klavíry a pianina se vyrábějí ve všech tvarech a velikostech. Obecně však platí, že čím větší je piano, tím plnější je jeho tón a širší dynamické spektrum. Volba výšky pianina nebo délky klavíru závisí na velikosti místnosti, v níž bude nástroj umístěn. Když uvažujete nad vhodným místem, berte v úvahu pohodlí cvičícího pianisty a budoucí péči o nástroj, protože vystavení průvanu a blízkost zdroje tepla mohou vážně poškodit strukturu piana.

Zásady umístění piana v prosroru:
 

 • Pianino by mělo ždy být umístěno u vnitřní stěny domu. Piano je citlivé na výkyvy teplot a změnu vlhoksti vduchu. Teplota vnější stěny domu je obvykle chladnější a má vyšší vlhkost. To negativně působí na nástroj a ovlivňuje to jeho životnost a kvalitu.
 • Piano by nikdy nemělo být umístěno v blízkosti okna, které se často otevírá nebo kterým na nástroj dopadají přímé sluneční paprsky. Pokud je piano u otevřného okna nebo vystaveno přímému slunečnímu záření, prochází teplotními šoky. Výsledkem takového umístění nástroje je zhoršená schopnost udržet kvalitu a výšku ladění.
 • Piano by nikdy nemělo být umístěno v bezprostřední blízkosti zdroje tepla. Důvody jsou stejné jako u předchozích bodů (teplota, vlhkost).


Piano potřebuje kolem sebe prostor, aby zpívalo. Nepokoušejte se proto nacpat příliš velké piano do příliš těsného prostoru (koncertní křídlo, které zní skvěle v předváděcí místnosti, nebude tak působivé v běžném obývacím pokoji).

Ačkoliv výška klaviatury a další důležité rozměry jsou dnes standartní, je důleživé se ubezpečit, že dospělému pianistovi piano vyhovuje. Upravte stoličku tak, aby pianistova předloktí byla v hrací pozici přibližně souběžná s podlahou. Hudebníkovy nohy by měly být pohodlně zasunuté pod klaviaturou a chodidla by měla být schopná sešlápnout pedál tak, aby pata zůstala na zemi a kotník se během hry ohýbal v pohodlném úhlu. Pokud bude mít pianista pocit, že má nohy pod klaviaturou sevřené a musí zvedat patu, aby mohl sešlápnout pedál, pak mu nástroj nevyhovuje. Dalším faktorem na který si při výběru piana musíte dát pozor je rozsah klaviaturiy. Rozlišovat mezi osmdesáti pěti nebo osmdesáti osmy tóny nemá u průměrných klavíristů příliš velký význam. Dejte si však pozor na nástroje s rozsahem pouhých šesti oktáv (72 tónů), protože je to velmi omezující.  

Akustické či elektrické piano
Zdokonalením digitální technologie dnes většina elektrických pian vydává zvuk nejlepších akustických pian a je vybavena mechanikou podle tradičního návrhu. Ale zvuk vytvořený opravdovými vibrujícími strunami a dřevěnou ozvučnou deskou dosahuje charakteru tónu, který je u každého nástroje individuální a tento efekt nedokáže digitální technologie nikdy s naprostou autentičností reprodukovat.
Digitální piana nabízejí vynikající kompromis mezi zvukem a přenosností. Však podle nás a mnoha dalších klavírisrů a techniků se jedná o zcela jiný hudební nástroj.
Všecha akustická piana dnes mohou být vybavena různými typy digitální technologie a spojit tak výhody obou typů nástrojů (doprovodné zvuky, výukové programy s tichým chodem).

Proč akustické piano:
 

 • Nákup piana je potřeba chápat jako investici. Digitální hudební nástroje procházejí neustálým vývojem a díky tomu během krátké doby ztrácí značnou část své hodnoty narozdíl od akustických pian.


Proč digitální piano:
 

 • Elektrickému či digitálnímu pianu je dobré dát přednost před akustickým pro účely nahrávání nebo doprovázení. Snadněji se rovněž transportuje, i když jen některé typy poskytují stejnou kvalitu či trvanlivost jako akustické piano.

 

Úhoz a zvuk
Mezi charakteristické znaky dobrého piana patří citlivý a vyrovnaný úhoz, který je stejný po celé dynamické škále, a tónově vyrovnaný zvuk v celém rozsahu nástroje. Ideální úhoz a zvuk jsou však z velké části záležitostí individuálního názoru.
Co se týče zvuku, neexistuje dobrý nebo špatný zvuk. Jedno piano bude znít měkkce a silně, druhé jasně a kovovově zvonit. Aby mohl být posouzen opravdový zvuk piana, musí být nástroj přesně naladěn, protože špatné nalazení nejen mate ucho, ale může zakrýt řadu defektů ve stavbě piana. Když zkoušíte piano, hrajte klidně a pomalu a poslouchete, jak tóny tvoří dlouhé, znělé pasáže. Samozřejmě je důležite a moudré vyzkoušet, jetsli se při určité hlasitosti patřičný tón nástroje nezkresluje. Nejpřesněji posoudíte vyváženost piana, když hrajete nejtišeji. Pokud se Vám zdá, že kterákoli část tónu piana zní nevyrovnaně, nejistě od noty k notě nebo prostě jen nepříjemně uchu, rozhodně piano odmítněte.
Dále pamatujte, že akustika místnosti ve značné míře ovlivňuje hlasitost a tón piana (nástroj bude znít jasněji v místnosti s holými plochami a jemněji v místnosti se spoustou čalouněného nábytku)..

Naše rada zní. Řiďte se vlastním instinktem a vyberte si piano, které Vám nejlépe zní a které cítíte jako to pravé. Nebojte se dát na první dojem. Nepochybně Vás to do budoucna povzbudí při cvičení.

Co se týče úhozu, ten musí být příjemný a pro hru dostatečně citlivý (nesmí být přísliš uvolněný a ani příliš tuhý). Klaviatura musí klást prstům určitý odpor, protože jakmile je úhoz příliš lehký, mechanika se vilmi špatně ovládá.
Naše rada zní. Pokud se Vám zdá, že nástroj klade prstům nepříjmný odpor, nebo že mechanika pracuje pomalu a nepřesně, zvolte jiné piano.

Na konec nezapoňte vyzkoušet pédály a ujistěte se zda plní přesně svou funkci.  

Životnost
Vysoká pořizovací cena piana nemusí vždy znamenat i vysokou kvalitu a i velmi levné piano může vypadat překvapivě dobře. Faktory které ovlivňují trvanlivost piana jsou použité materiály a konstrukce. Co však životnost nástroje ovlivňuje nejvíce je péče kterou nástroji věnuje jeho majitel.

Závěrem
Při výběru nového nástroje neváhejte požádat o radu, týkající se kvality hudebního nástroje, odborníka. Tito lidé díky svým hlubokým technickým znalostem nejlépe dokáží posoudit kvalitu piana.
Na všechna piana poskytuje záruku výrobce a některé obchody ji ještě prodlužují.
Také si s prodejcem domluvte podrobnosti týkající se stěhování a prvního naladění nástroje (často je zahrnuto v prodejní ceně).